Chức năng và nhiệm vụ

Thứ tư - 28/06/2017 15:44 - Đã xem: 213

* Vị trí, chức năng:
- Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Bình Dương thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (sau đây gọi là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tuyển chọn, đào tạo chuyên môn, huấn luyện vận động viên thể thao; tổ chức tập luyện thể dục, biểu diễn và thi đấu thể thao; phối hợp hướng dẫn thực hiện phong trào thể dục, thể thao cho mọi người; thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
- Trung tâm do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.
Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức, biên chế, hoạt động đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác nghiệp vụ của Tổng cục Thể dục thể thao.
Nhiệm vụ và quyền hạn
Trung tâm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển trung hạn, ngắn hạn, hàng năm của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Phối hợp với Phòng Quản lý Thể dục thể thao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh các đề án, kế hoạch dài hạn, trung hạn, các định hướng phát triển thể dục thể thao ở địa phương.
3. Tổ chức tuyển chọn, đào tạo chuyên môn, huấn luyện và quản lý vận động viên đội tuyển, vận động viên đội tuyển trẻ, vận động viên năng khiếu thể thao theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4. Tổ chức, phối hợp tổ chức học tập văn hóa, giáo dục đạo đức cho vận động viên, chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị chấn thương; tham mưu và tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên theo quy định.
5. Thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, đảm bảo đời sống tinh thần cho vận động viên.
6. Tổ chức, phối hợp tổ chức biểu diễn thể thao, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
7. Tổ chức, phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người hướng dẫn tập luyện thể thao, huấn luyện viên, trọng tài và các đối tượng làm công tác thể dục thể thao ở địa phương theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
8. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức các hoạt động dịch vụ thể dục thể thao theo quy định của pháp luật.
9. Triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao phục vụ công tác huấn luyện; phối hợp nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện nâng cao thành tích thể thao.
10. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ thể dục thể thao và tham gia thi đấu các giải thể thao với các đơn vị liên quan trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.
11. Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận sử dụng các nguồn tài trợ, ủng hộ của các tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao theo quy định của pháp luật.
* Cơ cấu tổ chức
1. Về lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.
a) Giám đốc Trung tâm là người đứng đầu cơ quan, thực hiện công tác quản lý, điều hành theo chế độ thủ trưởng; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan.
b) Giám đốc Trung tâm căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, tham mưu cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thỏa thuận, đề nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định số lượng biên chế, điều động, bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh thuộc Trung tâm. Việc tuyển dụng, sử dụng, bố trí viên chức của Trung tâm căn cứ vào chức danh chuyên môn, tiêu chuẩn ngạch và chức danh nghề nghiệp viên chức theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện cụ thể và yêu cầu nghề nghiệp.
c) Các Phó Giám đốc giúp Giám đốc trong công tác lãnh đạo cơ quan, phụ trách một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về công việc được phân công. Khi vắng mặt Giám đốc có thể ủy quyền cho một trong các Phó Giám đốc điều hành và giải quyết công việc của cơ quan.
d) Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật.
2. Các phòng chức năng thuộc Trung tâm
Trung tâm có 4 phòng chức năng:
- Phòng Hành chính - Tổng hợp.
- Phòng Đào tạo và Huấn luyện.
- Phòng Tổ chức sự kiện và Thi đấu.
- Phòng Quản lý nội trú.
Mỗi phòng chức năng có Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng. Số lượng Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Trưởng, Phó Trưởng phòng của Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc theo quy định phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.
Giám đốc Trung tâm có trách nhiệm quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng phòng chuyên môn; sắp xếp xây dựng cơ cấu vị trí việc của viên chức và người lao động theo đúng cơ cấu chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ. Số biên chế dôi dư do sắp xếp giải quyết chế độ chính sách theo quy định hiện hành.

(Trích Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND tỉnh Bình Dương)

Những tin mới hơn

Hình ảnh hoạt động
z3121008725935-13dd79579ef0f05bb9e13bc266443852.jpg z3121008643296-40123792df935539c7f32cb3f147890e.jpg z3121008763297-842d0d7e0da07bfb0fc98bf2921c6683.jpg z3121008680185-cdf208d302c642f6971d104625c933a8.jpg z3121008797997-d8e4236625fb06bb2dc532bf905378b1.jpg z3121008890863-77718c4a6eb330e3422e960c03756600.jpg z3121008823632-25ae6ee71893072d90ff79864b36ff36.jpg z3121009030766-58c85e5a51189069266356776f5be372.jpg
LIÊN KẾT HỮU ÍCH

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập22
  • Hôm nay4,507
  • Tháng hiện tại142,000
  • Tổng lượt truy cập8,057,310
THÔNG TIN CHÍNH
ỨNG DỤNG "BÌNH DƯƠNG SỐ"
qrcode
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây